TransPeltola 60 v.

TransPeltola 60 v.

Transpeltola 60 v. ja maakunnallinen vuoden yritys 2018

TransPeltola sai Kymen Yrittäjien maakunnallisen vuoden yritys 2018 -palkinnon

Kymen Yrittäjät myönsit vuoden 2018 maakunnallisen yrittäjäpalkinnon Oy TransPeltola Ltd:lle. Palkitsemisperusteista Kymen Yrittäjät kertoo seuraavasti: ”Palkitsemiseen vaikuttivat yrityksen uudistumiskyky ja aktiivinen kehittäminen. Oy TransPeltola Ltd on toiminut kuljetusalalla jo 60 vuotta onnistuen monipuolistamaan ja laajentamaan toimintaansa. Yritys pyrkii hyödyntämään digitalisaatiota toiminnan ja palvelujen kehittämisessä unohtamatta henkilökohtaista asiakaspalvelua”. 

Historia pähkinänkuoressa

12.3.2018 tuli kuluneeksi 60 v. siitä, kun Peltolan Kuljetuksen (sulautui Transpeltolaan v. 2017) perustajalle Pentti Peltolalle myönnettiin ensimmäinen liikennelupa. Yrityksen alkuvuosina kuljetettiin pääasiassa haketta ja turvetta. Kansainvälistyminen alkoi vuonna 1984 kun Transpeltola aloitti leca-soran ajamisen rakennustyömaille Neuvostoliittoon. 80- ja 90-lukujen taitteessa yrityksellä oli autoja Keski- ja Etelä-Euroopassa CEMT-liikenteessä, mutta jo 1993 autot palasivat itään, kun Svetogorskin kombinaatista alettiin tuoda Suomeen mäntypuun kuorta. Vuonna 1994 Kouvolan Lehtikannassa aloitettiin venäläisen Extra M -ilmaisjakelulehden painaminen ja Transpeltola vastasi tämän aikarahditetun lehden toimituksista Moskovaan aina vuoteen 2003 asti. Parhaimmillaan lehtiautoja liikkui Kouvolan ja Moskovan välillä peräti 47 autoa/viikko.

Transpeltola alkoi operoimaan Kouvolaan avattua konttikenttää vuonna 2002 ja samalla alkoivat transito-elektroniikan konttikuljetukset tullivarastoille Kouvolaan ja muualle Kymenlaakson alueella. Kontteja ajettiin kiivaimmillaan 200 kontin päivävauhdilla varastoille purkuun ja samanaikaisesti Kaakkois-Suomen rajanylityspaikoilla rekkajonot kasvoivat kymmenien kilometrien mittaisiksi.

Teollisuuden bulk raaka-ainekuljetukset Transpeltola aloitti vuonna 2005 ja tasolasin kuljetukset vuonna 2009. Kemikaalikuljetukset ovat lisääntyneet voimakkaasti 2010-luvulla.

Transpeltola tänään

Oy Transpeltola Ltd tarjoaa kuljetuspalveluita kotimaassa, pohjoismaissa ja Venäjällä. Keskeisimpiä toiminta-alueita ovat kontti- ja trailerikuljetukset, bulk-logistiikka, energiapuun ja kierrätyspolttoaineiden kuljetukset, kemikaalikuljetukset sekä lasikuljetukset. Yritys työllistää n. 50 henkilöä. Transpeltolan liikevaihto oli maaliskuussa 2019 päättyneellä tilikaudella 7,8 M€.

Kuljetuskalusto

Transpeltolalla on 21 omaa rekkavetäjää ja noin 50 perävaunua. Kalustoa voidaan hyödyttää tehokkaasti, sillä pääsääntöisesti yrityksen kaikki rekkavetäjät soveltuvat kaikenlaiseen kuljettamiseen ja ainoastaan perävaunut ovat  kuljetettavalle tuotteelle räätälöityjä.

Transpeltolan ajo-ohjauksessa on omien autojen lisäksi päivittäin n. 20 alihankkijayrityksen autoa. Transpeltola arvostaa suuresti yhteistyötä näiden pitkäaikaisten kumppaniyritysten kanssa. Kumppaniyrittäjistä on vuosien aikana tullut hyviä ystäviä ja yhteistyötä tehdään aina molemminpuolisesti.

Yhteistyö oman huolintaliikkeen kanssa

Transpeltolan toimii läheisessä yhteistyössä vuonna 2003 perustetun huolintaliikkeen Kouvola Cargo Handling Oy:n (KCH) kanssa.  Yrityksen omistavat puoliksi Peltolan ja haminalaisen Toikan perheet. Yritysten välinen yhteistyö toimii mm. yhdistetyissä kuljetuksissa: Transpeltola hoitaa rautatiekuljetuksena Kouvolasta lähtevien ja saapuvien kemikaalikonttien lastaukset ja purkaukset Suomessa. Transpeltola kuljettaa myös joka päivä KCH:n lasivarastosta suomalaisille ikkunatehtaille ja lasitukuille tasolasia. Yhteistyö KCH:n kanssa mahdollistaa myös muiden logistiikan lisäpalveluiden tarjoamisen Transpeltolan asiakkaille: mm. vienti- ja tuontitullaukset, konttikenttä, rautatiekuljetukset ja varastointipalvelut.

Uusi toiminnanohjausjärjestelmä työkaluksi koko henkilökunnalle

Transpeltola valmistautuu digitalisaation mukanaan tuomiin vaatimuksiin ja ottaa parhaillaan käyttöön uutta toiminnanohjausjärjestelmää, joka yhdistää yrityksen kaikki toiminnot: tilausten käsittelyn, ajojärjestelyn, autojen paikannuksen, kuljetuksen eri vaiheiden seurannan, kuljettajan työajan seurannan, laskutuksen sekä huoltojen suunnittelun. Toiminnanohjausjärjestelmää käyttävät yrityksen kaikki työntekijät: mm. kuljettajat saavat sähköisesti tiedon työvuoroistaan, ajojärjestelijät saavat suunnitteluun tehokkaan työkalun ja he pystyvät jatkossa helposti reaaliajassa seuraamaan tuottoja ja kuluja.

Turvallisuus ja laatu

Transpeltolalla on Tullin myöntämä AEO-status (Authorised Economic Operator) sekä kemianteollisuuden laatu- ja turvallisuusjärjestelmä SQAS käytössä.

Yrityksemme punainen lanka

Transpeltola on aina ollut kehittämässä toimintaansa ja tutkii jatkuvasti uusia liiketoimintamahdollisuuksia. Myös investointivalmiuksia löytyy, jos uusi hanke tai työmaa katsotaan tarpeeksi kiinnostavaksi. Transpeltola seuraa tiiviisti ympäristön kehittymistä ja pyrkii pääsemään uusiin hankkeisiin mukaan heti pioneerivaiheessa. Tällaisia uusia avauksia Transpeltolalle ovat olleet mm. bulk-konttiliikenteen aloitus v. 2005, transito-elektroniikan konttikuljetukset sekä konttikentän hoitaminen Kouvolassa 2000-luvulla ja lasikuljetusten aloittaminen v. 2009. Hannu ja Pentti Peltolalla on ollut aina suuri kiinnostus kuljetustekniikkaa kohtaan. Kalustoa sekä työmenetelmiä on tarvittaessa räätälöity, jotta toimintaa on saatu tehostettua. Henkilökohtainen asiakaspalvelu ja pitkien asiakassuhteiden merkitys on yhtiössä edelleen arvossaan, vaikka sähköinen asiointi on lisääntynyt.

Yrityksemme suurin voimavara on henkilökunta. Transpeltolan palveluksessa on monia kuljetusalan konkareita, joilla on työvuosia takana yrityksessämme jo 20-30 vuotta. Elokuussa eläkkeelle siirtyneellä yrityksen pitkäaikaisimmalla työntekijällä Timo Vainikalla palvelusvuosia tuli täyteen yrityksessämme peräti 33 vuotta. Konkareiden lisäksi yrityksessämme työskentelee myös upeita nuoria, jotka haluavat kehittyä monipuolisiksi kuljetusalan ammattilaisiksi autonkuljettajan työtä suuresti arvostaen.

Yhteistyö jatkuu tästä. Otathan meihin yhteyttä.